Vyhlásenie spoločnosti American Express a VÚB, a.s., o ochrane osobných údajov v Slovenskej Republike na Internete

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka len produktov a služieb, ktoré vydáva spoločnosť American Express v spolupráci s VÚB, a.s., v Slovenskej republike. V prípade, že máte produkt American Express, ktorý nebol vydaný spoločnosťou American Express v spolupráci s VÚB, a.s., v SR, môžete použiť celosvetovú web stránku American Express a vybrať si inú krajinu a ustanovenia o ochrane osobných údajov si môžete prezrieť na vybranej web stránke.

Ochrana vášho súkromia je pre nás ako VÚB, a.s., dôležitá. Dúfame, že nasledovné vyhlásenie vám pomôže pochopiť, akým spôsobom sú zhromažďované, používané a ochraňované osobné údaje uvedené na našej web stránke VÚB, a.s., a spoločnosti American Express.

Vyhlásenie pozostáva zo všetkých týchto častí:

Bezpečnosť

Ochrana osobných údajov a údajov vášho účtu je zabezpečená prostredníctvom Secure Socket Layer (SSL). Detaily zabezpečenia si môžete záskať v informáciách o certifikáte.

Zhromažďovania informácií

V prípade, že prehliadate stránky americanexpress.vub.sk alebo myaccount.vub.sk a nezaregistrovali ste sa na používanie žiadnych online služieb spoločnosti American Express alebo VÚB, a.s., prehliadavanie vykonávate anonymne. Osobné údaje ako napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa pri prehliadavaní nezhromažďujú. Avšak spoločnosť American Express alebo VÚB, a.s., používa na zbieranie informácií tzv. „cookies“ pomocou ktorých vie, ako sa stránka spoločnosti používa. Informácie, ako napr. server na ktorom je prihlásený váš počítač, typ vášho prehliadača (napr. Netscape alebo Internet Explorer) a či ste zareagovali na reklamný pútač spoločnosti American Express alebo VÚB, a.s., alebo vaša e-mailová adresa sa zhromažďujú a sledujú sa v sumárnej podobe. Tieto informácie sa používajú pre účely vyhodnocovania odozvy na reklamné pútače a ponuky zasielané e-mailom.

Registrácia na online produkty a služby

Pri poskytovaní konkrétneho online produktu alebo služby vás môžeme požiadať, aby ste nám dobrovoľne poskytli osobné údaje, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísla účtu (ak ste napríklad držiteľom karty American Express). Tieto informácie sa používajú pre účely korešpondencie, registrovania stránky, kontroly vašich účtov alebo investícií online, nákupu, účasti v online prieskumoch a umožňujú nám poskytovať online produkty alebo služby efektívne, vrátane vytvorenia alebo ponuky produktov a služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem.

Personalizácia

Ak vás poznáme, ako registrovaného užívateľa online služieb American Express alebo VÚB, a.s., môžeme kombinovať informácie o tom ako používate americanexpress.vub.sk alebo myaccount.vub.sk a online produkty a služby s niektorými inými online a offline informáciami, ktoré máme o vás ako klientovi spoločnosti VÚB, a.s., alebo American Express k dispozícii, vrátane informácií o tom, kde a ako používate naše produkty a služby, poplatky za tieto produkty a služby, ale aj informácie, ktoré ste nám poskytli a informácie dostupné z externých zdrojov (napr. obchodník a marketingová spoločnosť). Tieto informácie nám umožňujú upraviť vaše online užívateľské prostredie a predložiť vám príslušné online a off-line ponuky a aktualizácie. Taktiež používame „cookies“, pomocou ktorých vás náš server po opätovnom prihlásení sa na stránku spozná ako registrovaného užívateľa online služieb American Express.

Používanie informácií

Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť za účelom poskytovania služby, zabezpečenia správneho vyúčtovania, vyhodnotenia záujmu klientov o rôzne naše služby a informovania vás o produktoch a službách. Ak uvediete vašu e-mailovú adresu alebo ste ju už v minulosti uviedli, alebo ak získame vašu e-mailovú adresu z iného zdroja, ponuky vám môžeme zaslať prostredníctvom e-mailu. Tieto ponuky vychádzajú z informácií, ktoré ste poskytli pri prvotnej operácii, z prieskumov, informácií, ktoré môžu odkazovať na obľúbené nákupy a životný štýl, ako aj informácie dostupné z externých zdrojov, napr. obchodník a marketingové spoločnosti. Tieto e-mailové ponuky prichádzajú priamo zo spoločnosti VÚB, a.s..

Keď vám zašleme e-mail, dokážeme identifikovať informácie o vašej e-mailovej adrese, ako napr. či môžete prečítať grafické emaily vo forme html. Ak vaša e-mailová adresa umožňuje formát html, je možné, že vám budeme zasielať grafické emaily vo forme html.
Berte prosím na vedomie, že vašu e-mailovú adresu neposkytujeme našim obchodným partnerom. Avšak, v mene našich obchodných partnerov vám môžeme zaslať ponuky. Nezabudnite, že ak zareagujete na ponuku obchodného partnera spoločnosti American Express a stanete sa jeho klientom, môžu vám zasielať ich ponuky nezávisle. V takom prípade by ste ich mali informovať vy, či si ďalšie zasielanie ponúk želáte zrušiť.

Naším cieľom je zasielanie ponúk klientom, ktorí ich budú považovať za vhodné a hodnotné. Ponuky sú vypracované a spravované v súlade s prísnymi podmienkami, ktoré sú vytvorené na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov klienta. Správy elektronickej pošty zasielame len s predchádzajúcim súhlasom užívateľa. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k siet. Zasielanie týchto ponúk môžete kedykoľvek zamietnuť.

Údaje o maloletých

Stránky americanexpress.vub.sk alebo myaccount.vub.sk nepoužívame na vedomé požadovanie údajov od osôb mladších ako 18 rokov alebo na predávanie údajov osobám mladším ako 18 rokov.

Záväzok spoločnosti o zachovávaní súkromia

V prípade otázok týkajúcich sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese Všeobecná úverová banka, Odbor Compliance, Mylnské nivy 1, 829 90 Bratislava 5. Berte na vedomie, že web stránky spoločnosti American Express na iných trhoch majú vyhlásenia o ochrane osobných údajov plne v súlade s princípmi na ochranu súkromia klientov. Možno ich upraviť podľa potreby konkrétnych produktov a služieb alebo ich prispôsobiť miestnym zákonom alebo klientom vo svete.

Klientov výber – „direct mail“ a telemarketing

Ak nechcete, aby vám spoločnosť American Express zasielala listy alebo ponuky formou telemarketingu v Slovenskej republike, ak máte záujem o informácie o vašom účte alebo máte otázky alebo sťažnosti, kontaktujte službu pre klientov na telefónnom čísle uvedenom na výpise z účtu.

Vaše právo na prístup a opravu

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať o tom, aké informácie o vás máme a poskytneme vám ich v súlade s platnými zákonmi. Táto služba môže byť spoplatnená tak, ako to dovoľuje zákon. Ak si myslíte, že nejaké informácie, ktoré o vás máme sú nesprávne alebo neúplné, bezodkladne nás o tom informujte na adrese Všeobecná úverová banka, Odbor Compliance, Mylnské nivy 1, 829 90 Bratislava 5. Všetky informácie, ktoré boli nesprávne alebo neúplné, budú promptne opravené.

Súvisiace stránky na internete

Mali by ste brať do úvahy, že ostatné stránky internetu, na ktoré sa napojíte cez americanexpress.vub.sk alebo myaccount.vub.sk môžu mať ustanovenia o ochrane osobných údajov odlišné od ustanovení uvedených v tomto vyhlásení.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov – Slovenská republika

Zmeny v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov budú uvedené v tejto časti, t.j. tu môžete získať úplné informácie o ochrane súkromia, ktorú zabezpečujeme a môžete sa rozhodnúť s ohľadom na to, ako používame osobné údaje pre účely marketingu.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo zverejnené dňa: 26. apríla 2006.


Odporučiť stránku známemu Odporučiť stránku známemu
Opýtať sa k téme Opýtať sa k téme
Verzia pre tlač Verzia pre tlač

 
Pravidlá používania stránok | Ochranné známky | Ochrana osobných údajov
Copyright 1995-2006 American Express Company. Všetky práva vyhradené. Návštevníci tejto stránky súhlasia s Pravidlami používania stránok spoločnosti American Express.
Zoznámte sa s Blue

Zoznámte sa s Gold